ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΓΗΣ ΣΤΟΝ ΕΞΩΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ

Στο χάρτη απεικονίζεται η Τιμή Ζώνης (ευρώ ανά τ.μ.) στον εξωαστικό χώρο της ευρύτερης περιοχής των Δαφνών της Π.Ε. Ηρακλείου. Η Τιμή Ζώνης, κυκλική ή γραμμική, αποτελεί την ενιαία τιμή αφετηρίας ενός ακίνητου (ΠΟΛ.1149/9.6.1994).

Δεδομένης της έλλειψης χαρτογραφικής απεικόνισης αντικειμενικών τιμών σε περιοχές εκτός των ορίων των οικισμών, ο εν λόγω χάρτης αποτελεί μια προσπάθεια διαμόρφωσης αξιών στον εξωαστικό χώρο, η οποία στηρίζεται σε υφιστάμενα δεδομένα και πραγματοποιείται μέσω ειδικών λειτουργιών του προγράμματος QuantumGIS.

Ειδικότερα, χρησιμοποιήθηκαν και μεταφέρθηκαν σε γεωγραφικές συντεταγμένες οι Τιμές Ζωνών των Οικισμών που εμπεριέχονται στους Πίνακες Τιμών Αντικειμενικών Αξιών της Περιφέρειας Κρήτης (ΦΕΚ Β’ 2038/29.12.2010). Η επεξεργασία των δεδομένων για την εκτίμηση των νέων αξιών βασίστηκε στη λειτουργία linear interpolation[1](γραμμική παρεμβολή) του προγράμματος QGIS. Ο αλγόριθμος interpolation αποτελεί μια μέθοδο δημιουργίας νέων σημειών – δεδομένων βασιζόμενα στις ενδιάμεσες τιμες των ήδη γνωστών σημείων.

 

[1]http://en.wikipedia.org/wiki/Interpolation, http://en.wikipedia.org/wiki/Linear_interpolation

 

antikeimeneikes_sofia

 

Advertisements

No.Le.M. Testing in SXOOAP Palianis

 

No legend map” is an initiative oriented to the creation of maps without legend, through the use of Geographic Information Systems.

The theoretical features used to realize this kind of maps, are “Jacques Bertin visual variables” and “.svg files”.

The use of different visual variables to describe some information, can influence the perception of the observer.

For this reason it’s very important to consider position, size, shape, value, colour, orientation and texture when we are making maps. Integrating this variables with the use of .svg files (schalable vector system) it would be possible to represent maps, spatial and territorial information, without the need of the legend.

Continue reading

Testing sulla frammentazione spaziale dell’utilizzazione territoriale.

Si è analizzata una porzione dell’edificato della città di Heraklion per testare l’utilità di Grass e qGis nell’individuare le differenti densità edilizie a partire da una mappa raster.

L’operazione effettuata attraverso la consolle Grass è principalmente una:

l’analisi delle vicinanze (neighborhood analysis) attraverso la scansione della mappa raster mediante una finestra mobile (moving window).

Operazioni di categorizzazione sono state effettuate direttamente su qGis.

I risultati ottenuti ci mostrano le variazioni al variare della dimensione (neighborhood size) assegnata alla Moving Window.

test

 

Aumentando la dimensione della finestra mobile che identifica le celle edificate (attive), viene esaminata una superficie maggiore e si ottengono zone di utilizzazione territoriale più omogenee che rispecchiano le scale di analisi.