ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. Κρουσωνα

Σχέδιο Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Ανικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ)  Κρουσώνα, μια εφαρμογή  webmap υποστηριζόμενη από googlearth. Σε αυτόν τον χάρτη δίνεται η δυνατότητα αποθήκευσης των χαρτογραφικών δεδομένων, καθώς και δημιουργία embeded map σε οποιοδήποτε ιστοχώρο.

 

Advertisements