Πληροφοριες

Το Geographic Developers Laboratory είναι ένας ανοικτός χώρος εργασίας στον τομέα των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών. Βασικός σκοπός της προσπάθειας είναι η δημιουργία μεθοδολογιών και δεδομένων που στηρίζονται σε καινοτόμους μηχανισμούς χωρικής ανάλυσης.

Τα κείμενα και δεδομένα του χώρου καλύπτονται από:

Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Ελλάδα.

Creative Commons License


EN | EL | IT

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s