ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. Κρουσωνα

Σχέδιο Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Ανικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ)  Κρουσώνα, μια εφαρμογή  webmap υποστηριζόμενη από googlearth. Σε αυτόν τον χάρτη δίνεται η δυνατότητα αποθήκευσης των χαρτογραφικών δεδομένων, καθώς και δημιουργία embeded map σε οποιοδήποτε ιστοχώρο.

 

Advertisements

SIMBOLOGIA CONVENZIONALE PRG (IT – GR)

Il lavoro consiste nella realizzazione dei simboli convenzionali, utilizzati nella Pianificazione Territoriale, in formato .svg (scalable vector graphics). Si tratta di files realizzati con Adobe Illustrator e modificabili con qualsiasi programma di grafica vettoriale; in questo modo bordi, spessori, dimensioni, ecc. possono essere adattati alle differenti necessità di rappresentazione. I files possono essere aperti attraverso un programma (q)GIS, evitando così di dover realizzare ogni volta un nuovo simbolo.

Per quanto riguarda la simbologia Italiana sono state utilizzate come base le tavole del “Manuale di Urbanistica – undicesima edizione – G. Colombo, F. Pagano, M. Rossetti.”  Per la simbologia Greca si è invece utilizzato “ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ ΧΑΡΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ, ΥΧΟΠ 1983”

I files sono scaricabili nella pagina DOWNLOADS