ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΓΗΣ ΣΤΟΝ ΕΞΩΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ

Στο χάρτη απεικονίζεται η Τιμή Ζώνης (ευρώ ανά τ.μ.) στον εξωαστικό χώρο της ευρύτερης περιοχής των Δαφνών της Π.Ε. Ηρακλείου. Η Τιμή Ζώνης, κυκλική ή γραμμική, αποτελεί την ενιαία τιμή αφετηρίας ενός ακίνητου (ΠΟΛ.1149/9.6.1994).

Δεδομένης της έλλειψης χαρτογραφικής απεικόνισης αντικειμενικών τιμών σε περιοχές εκτός των ορίων των οικισμών, ο εν λόγω χάρτης αποτελεί μια προσπάθεια διαμόρφωσης αξιών στον εξωαστικό χώρο, η οποία στηρίζεται σε υφιστάμενα δεδομένα και πραγματοποιείται μέσω ειδικών λειτουργιών του προγράμματος QuantumGIS.

Ειδικότερα, χρησιμοποιήθηκαν και μεταφέρθηκαν σε γεωγραφικές συντεταγμένες οι Τιμές Ζωνών των Οικισμών που εμπεριέχονται στους Πίνακες Τιμών Αντικειμενικών Αξιών της Περιφέρειας Κρήτης (ΦΕΚ Β’ 2038/29.12.2010). Η επεξεργασία των δεδομένων για την εκτίμηση των νέων αξιών βασίστηκε στη λειτουργία linear interpolation[1](γραμμική παρεμβολή) του προγράμματος QGIS. Ο αλγόριθμος interpolation αποτελεί μια μέθοδο δημιουργίας νέων σημειών – δεδομένων βασιζόμενα στις ενδιάμεσες τιμες των ήδη γνωστών σημείων.

 

[1]http://en.wikipedia.org/wiki/Interpolation, http://en.wikipedia.org/wiki/Linear_interpolation

 

antikeimeneikes_sofia

 

Advertisements